ACHT NA dTEANGACHA OIFIGIÚLA (LEASÚ), 2021

Tá Bille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú), 2019 achtaithe ón 22 Nollaig 2021. Tá cóip den Acht nua le fáil anseo.

I measc na bhforálacha sa reachtaíocht nua tá:

Tiocfaidh na forálacha nua i bhfeidhm in imeacht tréimhse ama.

Tá athbhreithniú á dhéanamh againn ar an suíomh gréasáin d’fhonn na leasuithe ar an reachtaíocht teanga de thoradh an Achta nua a thabhairt san áireamh. Tá súil againn an obair seo a thabhairt chun críche go luath san athbhliain. Idir an dá linn, má tá ceist agat i dtaca le haon ábhar ar leith sa reachtaíocht nua, is féidir teagmháil a dhéanamh linn ar an ríomhphost ag eolas@coimisineir.ie nó ar an bhfón ag 091-504006.

Dún

Comhlachtaí Poiblí faoi scáth an Achta

Is féidir liosta de na comhlachtaí poiblí a thagann faoi scáth na nAchtanna faoi láthair a íoslódáil anseo.

Tá uasdátú déanta ar liosta na gComhlachtaí Poiblí thíos i gcomhréir le I.R. 230 de 2020, a tháinig i bhfeidhm ar an 25 Meitheamh 2020. Tá an I.R. ar fáil anseo

Ceadaítear don Aire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, i gcomhar le hAirí cuí eile, an liosta de chomhlachtaí poiblí a leasú, le rialacháin, trí thagairt d’aon chomhlacht poiblí a chur isteach nó a scriosadh.

Is féidir na comhlachtaí, eagraíochtaí nó grúpaí seo a leanas a bheith áirithe mar chomhlachtaí poiblí faoin Acht ach forordú cuí a bheith déanta ag an Aire ina leith:

Sa Rannóg Seo

Ilikecake Ltd