ACHT NA dTEANGACHA OIFIGIÚLA (LEASÚ), 2021

Tá Bille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú), 2019 achtaithe ón 22 Nollaig 2021. Tá cóip den Acht nua le fáil anseo.

I measc na bhforálacha sa reachtaíocht nua tá:

Tiocfaidh na forálacha nua i bhfeidhm in imeacht tréimhse ama.

Tá athbhreithniú á dhéanamh againn ar an suíomh gréasáin d’fhonn na leasuithe ar an reachtaíocht teanga de thoradh an Achta nua a thabhairt san áireamh. Tá súil againn an obair seo a thabhairt chun críche go luath san athbhliain. Idir an dá linn, má tá ceist agat i dtaca le haon ábhar ar leith sa reachtaíocht nua, is féidir teagmháil a dhéanamh linn ar an ríomhphost ag eolas@coimisineir.ie nó ar an bhfón ag 091-504006.

Dún

Dualgais de réir Rialachán

Tá dualgas reachtúil ar gach comhlacht poiblí atá ainmnithe faoin Acht feidhmiú de réir na Rialachán atá déanta ag an Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta faoi alt 9(1) den Acht.

De réir na Rialachán, tá dualgas ar chomhlachtaí poiblí a chinntiú go bhfuil:

Ní leor do chomhlachtaí poiblí fógairtí taifeadta béil, stáiseanóireacht nua agus/nó comharthaí nua a chur ar fáil i mBéarla amháin tar éis na ndátaí cuí atá leagtha amach sna Rialacháin seo. Caithfidh siad bheith i nGaeilge amháin nó i nGaeilge agus i mBéarla.

Is féidir na Rialacháin (I.R. Uimh.391 de 2008) a íoslódáil anseo.

Ilikecake Ltd