ACHT NA dTEANGACHA OIFIGIÚLA (LEASÚ), 2021

Tá Bille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú), 2019 achtaithe ón 22 Nollaig 2021. Tá cóip den Acht nua le fáil anseo.

I measc na bhforálacha sa reachtaíocht nua tá:

Tiocfaidh na forálacha nua i bhfeidhm in imeacht tréimhse ama.

Tá athbhreithniú á dhéanamh againn ar an suíomh gréasáin d’fhonn na leasuithe ar an reachtaíocht teanga de thoradh an Achta nua a thabhairt san áireamh. Tá súil againn an obair seo a thabhairt chun críche go luath san athbhliain. Idir an dá linn, má tá ceist agat i dtaca le haon ábhar ar leith sa reachtaíocht nua, is féidir teagmháil a dhéanamh linn ar an ríomhphost ag eolas@coimisineir.ie nó ar an bhfón ag 091-504006.

Dún

Foireann

Foireann Oifig an Choimisinéara Teanga:

An Coimisinéir Teanga –  Rónán Ó Domhnaill           

 

Stiúrthóir –  Séamas Ó Concheanainn                                

 

Bainisteoir Imscrúduithe – Éamonn Ó Bróithe            

Bainisteoir Cumarsáide – Órla de Búrca                      

Bainisteoir Géilliúlachta – Eileen Seoighe                   

Bainisteoir Gnóthaí Corparáideacha - Nóirín Sheoige 

Oifigeach Feidhmiúcháin - Gráinne Ní Shúilleabháin 

Oifigeach Feidhmiúcháin - Deirdre Nic Dhonncha

Oifigeach Cléireachais – Ciara Dolphin                      

Ilikecake Ltd