Freagrachtaí an Aire & an Choimisinéara Teanga

Is oifig iomlán neamhspleách í Oifig an Choimisinéara Teanga mar atá leagtha amach in Acht na dTeangacha Oifigiúla. Tá idirdhealú soiléir déanta san Acht idir freagrachtaí an Choimisinéara Teanga agus freagrachtaí an Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta.