Ráitis Mhisin & Straitéise

Tá Ráiteas Misin agus Ráiteas Straitéise Oifig an Choimisinéara Teanga ar fáil anseo. Tá an Ráiteas Straitéise á fhoilsiú i gcomhréir leis an gCód Cleachtais um Rialachas Comhlachtaí Stáit agus cuimsíonn sé an tréimhse Feabhra 2020 - Eanáir 2023.