Baineann an Coimisinéir Teanga úsáid as fianáin le go mbeidh an t-eispéireas is fearr is féidir agat ar ár suíomhanna gréasáin. Is ionann úsáid a bhaint as an suíomh gréasáin seo agus toiliú leis an úsáid a bhainimid as fianáin faoi mar atá leagtha amach sa Polasaí Fianáin seo. Cliceáil anseo má theastaíonn uait an teachtaireacht seo a bhaint.

Inrochtaineacht

Táimid tiomanta don tseirbhís is fearr a sholáthar i ngach réimse, agus san áireamh, tá sé i gceist againn an suíomh gréasáin seo a bheith chomh hinrochtana agus is féidir. Baineann inrochtaineacht WCAG 2.0 AA, ar a laghad, le gach leathanach. Téigh i dteagmháil linn má thagann fadhb ar bith chun cinn a chuireann srian le do rochtain ar an suíomh seo.

Téacs Níos Mó

Is féidir leo siúd ar fearr leo téacs níos mó a léamh méid an téacs a choigeartú ach na híocóin athraithe stíle a úsáid le CTRL + agus CTRL –

Gan Stílbhileoga

Is le stílbhileoga a dearadh an leathanach seo agus cuireadh barr feabhas air le haghaidh daoine atá dall ar dhathanna agus do dhaoine atá caoch. Más fadhb na dathanna dearaidh nó an leagan amach, áfach, is féidir an stílbhileog a chasadh as  Web Developer Plugin.

Oifigeach Rochtana faoin Acht um Míchumas 2005

Oifigeach Rochtana ceaptha ag Oifig an Choimisinéara Teanga de réir fho-alt 26(2) den Acht um Míchumas 2005.

Ilikecake Ltd