Teagmháil

Tá spás oifige ar léas d’fhoireann Oifig an Choimisinéara Teanga i gcuid den fhoirgneamh, de chuid Údarás na Gaeltachta, atá sa phictiúr thuas.

Seoladh

An Coimisinéir Teanga
An Spidéal
Gaillimh
H91 VK23
Fón (091) 5040060818-504006
Facs (091) 504036
eolas@coimisineir.ie
@ceartateanga

Suíomh na hOifige

Treoracha chuig Oifig an Choimisinéara Teanga

Tá an oifig lonnaithe idir Gaillimh agus an Spidéal, 2km soir ón Spidéal.

Ó Ghaillimh lean bóthar Chois Fharraige, an R336, i dtreo an Spidéil.  Taistil trí Bhearna agus na Forbacha.

Thart ar 16km ó Ghaillimh, cas ar dheis ag an gcomhartha bóthair Údarás na Gaeltachta: Eastát Bhaile an tSagairt.

Ag an timpeallán san eastát tionsclaíoch, cas ar chlé ag an gcomhartha Oifig an Choimisinéara Teanga.

Tá Oifig an Choimisinéara Teanga lonnaithe ar bhunurlár an fhoirgnimh atá sa phictiúr thuas. 

Tá an oifig lonnaithe idir Gaillimh agus an Spidéal, 2km soir ón Spidéal.