Séanadh

Tá an t-eolas ar an suíomh seo á chur ar fáil chun comhairle a sholáthar maidir le cearta teanga an phobail agus maidir le dualgais teanga na gcomhlachtaí poiblí faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003.

Ní léirmhíniú cuimsitheach dlíthiúil atá anseo ar an Acht agus níor chóir glacadh le haon eolas ar an suíomh seo mar chomhairle dlí.

In Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 agus sna hionstraimí reachtúla agus rialacháin a bhaineann leis amháin atá sainmhíniú dlíthiúil ar fáil