Tuarascálacha Bliantúla

Soláthraíonn an Coimisinéir Teanga tuarascáil bhliantúil faoi obair Oifig an Choimisinéara Teanga don Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta lena leagan os comhair Thithe an Oireachtais.

Tá fáil anseo ar thuarascálacha bliantúla Oifig an Choimisinéara Teanga ó 2004 i leith. Tá cóipeanna anseo atá daite agus ar aon dul leis an gcóip chlóite chomh maith le cóipeanna le téacs amháin.