Baineann an Coimisinéir Teanga úsáid as fianáin le go mbeidh an t-eispéireas is fearr is féidir agat ar ár suíomhanna gréasáin. Is ionann úsáid a bhaint as an suíomh gréasáin seo agus toiliú leis an úsáid a bhainimid as fianáin faoi mar atá leagtha amach sa Polasaí Fianáin seo. Cliceáil anseo má theastaíonn uait an teachtaireacht seo a bhaint.

Dréachtscéimeanna 3

Tá treoir tugtha ag an Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta do na comhlachtaí poiblí seo a leanas an triú dréachtscéim a ullmhú roimh an dáta thíosluaite.

Eagraíocht Dáta Dréachtscéimeanna
An Crannchur Náisiúnta
An Foras Riaracháin
An Garda Síochána
An Oifig um Chlárú Cuideachtaí & Clárlann na gCara-Chumann
An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta
An Roinn Oideachais agus Scileanna
An Roinn Sláinte
An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara
An tSeirbhís Um Cheapacháin Phoiblí
Bord Soláthair an Leictreachais
Coláiste Oideachais Eaglais na hÉireann
Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
Foras na Mara
Oifig an Choimisiúin um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí
Oifig an Uachtaráin
Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim
Oifig na nOibreacha Poiblí
Ollscoil Luimnigh
Údaráis Áitiúla na hIarmhí
Údarás Aerfort Bhaile Átha Cliath
Údarás Craolacháin na hÉireann
Ilikecake Ltd