Baineann an Coimisinéir Teanga úsáid as fianáin le go mbeidh an t-eispéireas is fearr is féidir agat ar ár suíomhanna gréasáin. Is ionann úsáid a bhaint as an suíomh gréasáin seo agus toiliú leis an úsáid a bhainimid as fianáin faoi mar atá leagtha amach sa Polasaí Fianáin seo. Cliceáil anseo má theastaíonn uait an teachtaireacht seo a bhaint.

Dréachtscéimeanna 4

Tá treoir tugtha ag an Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta do na comhlachtaí poiblí seo a leanas an ceathrú dréachtscéim a ullmhú roimh an dáta thíosluaite.

Eagraíocht Dáta Dréachtscéimeanna
An Bord Pleanála
An Roinn Cosanta
An Roinn Oideachais agus Scileanna
An tSeirbhís Um Cheapacháin Phoiblí
Comhairle Contae Átha Cliath Theas
Dánlann Náisiúnta na hÉireann
Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn
Óglaigh na hÉireann
Oifig an Ard-Aighne, Oifig na nDréachtóirí Parlaiminte don Rialtas, Oifig an Phríomh-Aturnae Stáit
Údaráis Áitiúla Chontae Chiarraí
Ilikecake Ltd