Feidhmeanna an Choimisinéara Teanga

Seo a leanas dualgais an Choimisinéara Teanga mar a shonraítear iad in alt 20 - 30 d’Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003: